Hankens Seniorer

Vårens program 2021

Februari

Bokklubben fortsätter sina träffar under våren med start torsdagen den 11.2. kl. 11.00 och träffas virtuellt med hjälp av verktyget “Zoom” en gång i månaden.

I februari diskuterar vi Anni Kytömäki: Margarita (Finlandiaprisvinnare)  och Masha Gessen: Ester och Ruzja. Läs endera eller båda.

Meddela om du vill delta i bokklubben till Maria marschroder(at)gmail.com.   

Mars

Årsmötet som vanligen hålls i mars blir nu uppskjutet till en senare tidpunkt. 

April - Maj

Utomhusaktiviteter. I april – maj hoppas vi kunna ordna någon aktivitet utomhus ev. ett besök i stadsträdgården eller något annat trevligt. 

September

Utfärden till Fiskars blev inhiberad senaste vår. Vi tycker den skulle vara en trevlig programpunkt som vi gärna vill försöka ordna. Nytt försök således den 3 september (3.9.2021) för en utfärd med buss till Fiskars bruksmiljö.