Hankens Seniorer

Välkommen till
Pensionärsföreningen Hankens Seniorer r.f.

Föreningens syfte är att främja samarbetet mellan Svenska handelshögskolans pensionärer såväl i Helsinfors som i Vasa. Föreningen bildades 1999 och hade då 12 medlemmar. Hösten 2001 ansökte föreningen om medlemskap i Svenska pensionärsförbundet.

År 2023 har vi 36 medlemmar och som medlem kan ansluta sig en person som avgått med pension från högskolan eller från högskolan närstående organisation.